Jesteś tu: Strona główna >> Myśli Alberta Schweitzera

Myśli Alberta Schweitzera

„Postanowiłem zostać lekarzem, by działać bez słów. Przez całe życie wyżywałem się w mówieniu.”

*

„Lekarz w moim szpitalu musi umieć operować przepuklinę, wyrywać zęby i zelować buty”

*

„Szczególnie cierpiałem, że biedne zwierzęta muszą znosić tyle bólu i nędzy. Wydawało mi się niepojęte, że w wieczornej modlitwie mam się modlić tylko za ludzi”

*

„Powoli płynęliśmy pod prąd, przedostając się z trudem (…) między ławicami piasku. Nieobecny duchem siedziałem na pokładzie holowanej łodzi, walcząc o sformułowanie elementarnego i uniwersalnego pojęcia etyki, niezależnego od żadnej filozofii. Kartę za kartą zapisywałem niepowiązanymi zdaniami, tylko po to, by pozostać skoncentrowanym na tym samym zagadnieniu. Wieczorem trzeciego dnia, gdyśmy przy zachodzie słońca przepływali właśnie przez stado hipopotamów, zjawiło się nagle, w nieoczekiwany sposób, określenie „cześć dla życia”. Obejmuje ono wszystko życie.”

*

„Jak gospodyni domu, która wyszorowała izbę, troszczy się by drzwi były zamknięte, aby nie wszedł pies i nie zepsuł śladami łap dokonanej pracy, tak europejscy myśliciele czuwają nad tym, by im nie biegły tu i tam jakieś zwierzęta w etyce.”

*

„Jestem życiem, które chce żyć wśród innego życia, które tez chce żyć. Muszę więc szanować życie.”

*

„Etyka czci dla życia nie uznaje żadnej relatywnej etyki. Jako etyka przyjmuje ona tylko utrzymywanie i popieranie życia”

*

„Dobrem jest utrzymywanie życia, popieranie życia, nadawanie najwyższych wartości życiu zdolnemu do rozwoju; złem niszczenie życia, szkodzenie życiu, spychanie w dół zdolnego do rozwoju życia”

*

„Przedsięwzięcie, by ustanowić ogólnie obowiązujące różnice wartości między żyjącymi stworzeniami, wypływa stąd, że ocenia się je według tego, czy wydają się one nam, ludziom bliższe czy dalsze, co jest całkowicie subiektywną miarą”

*

„Kto kieruje się etyką czci dla życia szkodzi życiu i niszczy je tylko w konieczności, której nie może uniknąć, nigdy zaś z bezmyślności”

*

„Kiedy szkodzę jakiemuś życiu, muszę sobie zdawać sprawę, że było to konieczne”

*

„Każdego dnia odczuwam ciężar, że odpowiadam za ofiarowywanie jednego życia innemu życiu”

*

„I jeżeli ja wam mówię, że potrzebujecie ideałów, rzeknę wam jednocześnie, że musicie służyć innym. Będziecie ubogimi w życiu, jeżeli wszystkim, o czym myślicie będzie to, jak osiągnąć sukces dla siebie. Prawdziwym celem w życiu jest istnieć dla innych, pomóc w spełnieniu tego, co winno być zrobione”

*

„Nikt nie może zamykać oczu i uznawać cierpienia, którego widoku sobie oszczędza za nieistniejące”

*

„Wszystko co możesz uczynić, jest w porównaniu z tym, co winno być zrobione, zawsze tylko kroplą w miejsce potoku; jednak daje to twemu życiu jedyny sens, który może ono mieć i czyni je wartościowym... To niewiele, co możesz uczynić jest dużo, jeżeli tylko gdziekolwiek ujmiesz bólu, cierpienia, lęku jakiejś istocie, czy jest nią człowiek, czy jakiekolwiek inne stworzenie.”

*

„Otwórz szeroko oczy i rozejrzyj się czy ktoś nie potrzebuje trochę czasu, trochę uwagi. Może jest to człowiek samotny albo zgorzkniały, albo chory, albo niedołężny. Może starzec, a może dziecko. Nie pomiń okazji, gdy możesz coś z siebie ludziom ofiarować jako człowiek. Wcześnie zaczynajcie pojmować, że jesteście na ziemi, aby pomagać i służyć innym. Kogo oszczędzało własne cierpienie, powinien czuć się powołany do pomocy ulżenia cierpieniu innych. Wszyscy muszą ponosić wspólnie ciężar cierpienia przygniatający świat.”

*

„Żywiłem zawsze i dotychczas mam to przekonanie, że każdy z nas powinien wypełniać humanitarne zadania w imieniu ludzkości tylko jako człowiek, a nie członek jakiegoś określonego narodu czy wyznania.”

*

„Harmonia i siła są w nas, gdy nasze myślenie i działania tworzą jedność”

*

„Nie doskonałość, lecz duch wykonania warunkuje działanie muzyki Bacha.”

Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera w Poznaniu. 2016
Webmaster