Jesteś tu: Strona główna >> O nas

O nas

Dr Bogusław Stelcer

Jest wieloletnim pracownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie pracował jako adiunkt i starszy wykładowca. Członek wielu towarzystw naukowych.   Jego zainteresowania naukowe skupione są wokół problemów psychospołecznych i duchowych osób chorych somatycznie, opieki psychologicznej nad chorym terminalnie i jego rodziną, komunikacją w relacji lekarz pacjent, jakości życia, psychologii life-span, gerontologią i edukacją zdrowotną. Redaktor monografii poświęconej osobie Alberta Schweitzera jako autorytetu etycznego dla lekarzy i nauczycieli (2008) oraz jego kontynuacji p.t. „Zdrowy człowiek i społeczeństwo w wizjach Alberta Schweitzera i Ericha Fromma”.  Autor i współautor wielu rozpraw naukowych. Prywatnie ojciec dwóch córek, entuzjasta kultury japońskiej i Dalekiego Wschodu, miłośnik progresywnego rocka.

 

Dr Wojciech Strzelecki

Dr nauk o zdrowiu, psycholog, muzykoterapeuta, czynny muzyk, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autor ponad 90 publikacji głównie z zakresu muzykoterapii, redaktor cyklu wydawniczego „Psychologia w naukach medycznych” oraz redaktor książki „Zdrowy człowiek i społeczeństwo w wizjach Alberta Schweitzera i Ericha Fromma”. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: muzykoterapii, arteterapii, myśli i dzieła Alberta Schweitzera, psychologii osobowości oraz dziecięcych zaburzeń rozwojowych. Członek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu oraz członek założyciel i v-ce prezes Polskiego Towarzystwa im. Alberta Schweitzera w Poznaniu. Od 2005 roku opiekun Studenckiego Psychologicznego Koła Naukowego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Dr Strzelecki wraz z członkami Koła Naukowego współorganizował cykliczne konferencje „Psychologia w medycynie” (kolejno w latach: 2008, 2010, 2012 i 2014) oraz konferencje „Kultura, Media, Etyka” przy współpracy Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie (w latach: 2011, 2012 i 2013). Współorganizatorem wszystkich wymienionych konferencji było również Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera w Poznaniu. Ponadto na konferencjach w Gnieźnie odbywały się sesje poświęcone postaci Alberta Schweitzera, wygłaszano również referaty poświęcone patronowi Towarzystwa. Dr Strzelecki współorganizował również konferencje poświęcone postaci Alberta Schweitzera (2006 – Konferencja „Wzorzec etyki medycznej w świetle życia i dzieła Alberta Schweitzera” oraz 2009 „Zdrowy człowiek i społeczeństwo w wizjach Alberta Schweitzera i Ericha Fromma”). Muzykoterapeuta praktyk – pracuje w trybie indywidualnym, głównie z dziećmi w okresie wczesnego dzieciństwa. Koncentruje się na pracy z dziećmi z zespołami genetycznymi oraz zaburzeniami ze spektrum autystycznego.

 

Dr Marcin Cybulski

Marcin Cybulski, doktor nauk o zdrowiu, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Psycholog o szerokich zainteresowaniach, skupiający się w chwili obecnej przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz badaniach rynkowych i społecznych. Prywatnie miłośnik idei Alberta Schweitzera, jego życia i dzieła. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa im. Alberta Schweitzera w Poznaniu. Miłośnik zabytkowej motoryzacji, pasjonat muzyki rockowej i przedsiębiorca.

 

Ryszard Szewczyk

(Foto. K. Heimann)
Ryszard Szewczyk – nauczyciel, historyk, absolwent WSP w Opolu. Swoje zainteresowania skupia na historii i kulturze Śląska. Autor artykułów prasowych, wielu monologów w języku literackim jak i w gwarze śląskiej przybliżających historię, tradycje oraz obyczajowość Śląska. Współzałożyciel dziecięcego zespołu folklorystycznego „Na Chwila” (1993), działającego do chwili obecnej. Fascynat filozofii i idei Alberta Schweitzera.
Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera w Poznaniu. 2016
Webmaster